Zajęcia taneczne

Bezpłatne zajęcia dodatkowe » Zajęcia taneczne

tance towarzyskieZajęcia taneczne w naszym przedszkolu prowadzone są przez mgr Magdalenę Wójcik, mającej kilkuletnie doświadczenie taneczne oraz odpowiednie przygotowanie metodyczne, zdobyte na wielu różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach.

Zajęcia odbywają sie raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej i trwają 30 minut. Efekty pracy dzieci można podziwiać podczas uroczystości przedszkolnych oraz wydarzeń o charakterze lokalnym. 

 

 

 

Potrzeba kontaktu z muzyką jest ujawniana już od najmłodszych lat. Dzieci w naturalny sposób przeżywają i wyrażają ją ruchem. Ciało jest najlepszym instrumentem, który potrafi  uzewnętrznić za pomocą gestów emocje, wrażliwość i energię dziecka. Wspólny śpiew, ruch czy taniec sprzyjają tworzeniu się więzi interpersonalnych. Zabawy te otwierają przed dziećmi możliwość indywidualnego rozwoju słuchowych i głosowych umiejętności muzycznych, a także zapewniają rozwój inicjatywy, samodzielności i aktywności ruchowej.

 

Taniec jest dla dzieci okazją do odpoczynku psychicznego, regeneracji sił psychicznych i  fizycznych, rozwijania pozytywnych postaw i umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, pozwala także wyładować negatywne emocje. Ruch przy muzyce sprzyja podnoszeniu sprawności fizycznej, kształtuje estetykę i harmonię ruchów, piękną sylwetkę, poczucie rytmu. 

 

Muzyka pobudza aktywność dziecka, inspiruje go i stwarza warunki do improwizacji, a przez nią ułatwia rozumienie muzyki oraz przyspiesza całościowy rozwój psychiczny. Wprowadzenie ruchu przy muzyce służy umuzykalnieniu dzieci, a także sprzyja uczeniu się aktywnego słuchania muzyki.  Zajęcia taneczne dają dzieciom sposobność do pełnego wyrażania siebie.

 

Co robimy podczas zajęć tanecznych?
 
- integrujemy się w grupie - tańcząc i dokonując częstych zmian partnerów, nawiązujemy pozytywne kontakty między sobą,
- pląsamy i śpiewamy - angażujemy całe ciało, uwagę i ćwiczymy umiejętności wokalne,
- bawimy się przy muzyce - żywiołowa muzyka sprzyja radosnej atmosferze,
- uczymy się układów choreograficznych do muzyki - ćwiczymy koordynację całego ciała oraz doskonalimy pamięć ruchową,
- improwizujemy do muzyki - muzyka wyzwala twórczość, sami wymyślamy, jak chcemy się poruszać,
- uczymy się wyciszać i panować nad emocjami - spokojna muzyka towarzysząca aktywnościom zamykającym zajęciam pomaga nam być w harmonii ze sobą. 
 
 
 
Standardowy przebieg zajęć tanecznych:
 
1. Rozgrzewka przy muzyce/ze śpiewem
- ćwiczenia rozgrzewające każdą cześć ciała w celu uniknięcia kontuzji;
 
2. Zabawy integrujące, aktywizujące grupę
- wprowadzają atmosferę dobrej zabawy;
- mobilizacja do dalszych działań.
 
3. Zajęcia właściwe
- powtórzenie kroków, figur, układów poznanych na poprzednich zajęciach;
- poznanie nowych opracowań ruchowych do muzyki (słuchanie utworu muzycznego; zapoznanie z ewentualnym tekstem do utworu – prezentacja przez nauczyciela, następnie próby samodzielnego odtwarzania; pokaz układu ruchowego bez muzyki; wykonanie działania z muzyka; nauka układu ruchowego przez całą grupę bez muzyki, wspólna zabawa do muzyki).
 
4. Relaksacja
- ćwiczenia rozluźniające do muzyki instrumentalnej o spokojnym charakterze.