Zajęcia szachowe

Bezpłatne zajęcia dodatkowe » Zajęcia szachowe

Zajęcia prowadzone są przez mgr Annę Jandurę i odbywają się dwa razy w tygodniu  z wybranymi przez nauczyciela dziećmi 5-letnimi i 6-letnimi.
Na zajęciach dzieci poznają nową dyscyplinę, która rozwija pamięć, uwagę i kojarzenie. Doskonali zdolność koncentrowania, a także zawiera wiele elementów wychowawczych. Uczy zasad komunikacji, kontrolowania emocji oraz dystansowania się do porażek i przyjmowania ról społecznych.

Za kolebkę szachów uznaje się Indie. Obecnie jest to niezwykle popularna gra, w której musimy wykazać się inteligencją, sprytem i przewidywalnością. W tego typu grach każdy ruch jest ważny i ma istotne znaczenie.

 

 Znalezione obrazy dla zapytania: gra w szachy gify

 

 

PROGRAM ZAJĘĆ SZACHOWYCH

 

Program przewiduje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Czas przeznaczony na opanowanie gry jest dyskusyjny. Im większy tym lepiej. Należy pamiętać ,że bardzo dużo można nauczyć się podczas gry . Do osiągnięcia przeciętnego poziomu gry potrzebny jest trening. Po opanowaniu podstaw niezbędna będzie nauka , jak dążyć do zwycięstwa- od debiutu, poprzez grę środkową aż do końcówki. Gra w szachy przeznaczona jest dla tych, którzy chcą poznać królewską grę i jej zasady.

Celem jest popularyzacja szachów jako dyscypliny sportowej wśród dzieci.

 

 

NAUKA GRY W SZACHY

 

Szachy to najpopularniejsza gra na świecie. Nauka w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Stwarza nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy, kształci wyobraźnię przestrzenną, ćwiczy pamięć, uwagę, koncentrację a przede wszystkim inicjuje sytuacje wymagające abstrakcyjnego i logicznego myślenia. Nauka gry w szachy wpływa dodatnio na zwiększenie aktywności umysłowej dziecka, przyczynia się do rozwoju inteligencji. Szachy zawierają wiele elementów wychowawczych. Kształcą te cechy charakteru, które prowadzą do zwycięstwa nie tylko na zawodach ale i w życiu. Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, uczą wytrwałości, poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, odwagę. Uczą myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Nauka gry wpłynie na lepszy rozwój logicznego myślenia dzieci a przez to ułatwi rozumienie treści matematycznych.

 

 

CELE

 

- opanowanie zasad gry w szachy, podstaw wiedzy szachowej oraz słownictwa szachowego,

- umiejętne stosowanie podstaw gry w debiucie, końcówkach i grze środkowej,

- pogłębianie wiedzy szachowej,

- rozbudowanie repertuaru debiutów, końcówek, elementów gry środkowej,

- doskonalenie strategii gry,

- ćwiczenia logicznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów oraz zadań szachowych,

- popularyzacja szachów jako dyscypliny sportowej wśród dzieci, propagowanie wśród dzieci zasad gry w szachy i postaw fair play.

 

METODY PRACY

 

> podające przyswajanie nowych pojęć, opis przedmiotów, podanie nowych wzorów do naśladowania (słynne partie).

>  poszukujące rozwiązujące przez dzieci problemów ,rozwiązywanie zagadek szachowych.

> sytuacyjne stwarzanie sytuacji do twórczego znajdowania rozwiązań  i podejmowania decyzji,

co zmusza do analizy i formułowania wniosków. Sytuacje dostarczają dzieciom przeżyć emocjonalnych.

> praktyczne rozgrywanie partii szachowych.

 

 

 

 

 

 

SZACHY

 

Doskonalą logiczne myślenie: każdy ruch powoduje określone konsekwencje na szachownicy dla grającego.

 

Wyrabiają umiejętność spójnego działania: ruchy grającego obejmują całą szachownicę, a między figurami zachodzą określone relacje- pojawiają określone relacje-pojawiają się szanse , które można wykorzystać dzięki silnym stronom ustawienia własnych bierek oraz zagrożenia, wynikających ze słabości tego ustawienia.

 

Uczą racjonalnego planowania i kreatywnego rozwiązywania problemów: każdy zamiar musi być poparty chłodną kalkulacją, ale niekiedy to właśnie nieszablonowe zagrania prowadzą do końcowego sukcesu.

 

 

ZAGADNIENIA

 

1. Historia szachów. 1godz.

2. Szachownica i jej opis .2 godz.

3. Bierki szachowe nazwy, ruchy bierek.  2 godz.

4. Debiuty ( otwarcie). 4 godz.

5. Podstawy taktyki. 8godz.

6. Strategia szachowa 12 godz.

7. Gra środkowa. 12 godz.

8. Rozgrywanie partii szachowych. 8 godz.

9. Analiza rozgrywanych partii.6 godz.

10. Rozwiązywanie zagadek partii szachowych. 6 godz.

11. Zapisywanie rozgrywanych partii. 4godz.

12.Zapoznanie z regulaminem gry w szachy. 4 godz.

13. Zadania szachowe. 11 godz.