Regulamin przedszkola

Regulaminy » Regulamin przedszkola

uwaga

 

Dzieci z widocznymi oznakami przeziębienia nie będą przyjmowane do przedszkola.

  1. Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00 – 17.00.
  2. Rodzice zobowiązani są do zgłoszenia się po dziecko najpóźniej do godziny 16.55.
  3. Nauczyciele przejmują odpowiedzialność za dziecko z chwilą przekroczenia przez nie progu sali.
  4. Opiekę nad dzieckiem w drodze do przedszkola i z powrotem sprawują Rodzice lub osoby pełnoletnie upoważnione przez Rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
  5. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni na koszt Rodziców.
  6. Rodzice winni zadbać o to, aby dziecko przyprowadzane było do przedszkola zdrowe, czysto ubrane z zachowaniem pełnej higieny osobistej.
  7. Każde dziecko winno być wyposażone przez Rodziców w rzeczy służące do zachowania higieny osobistej (ręcznik, mydło, chusteczki higieniczne) oraz odpowiedni strój dostosowany do pogody.
  8. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą powyżej 5 dni Rodzice winni przynieść zaświadczenie lekarskie o możliwości przebywania dziecka w grupie rówieśniczej.
  9. Dzieci zapisane do przedszkola na pobyt krótszy (8.00-13.00 - bezpłatna podstawa programowa) z dwoma posiłkami winny być odbierane przez Rodziców w wyznaczonym czasie.
  10. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola winni uczestniczyć we wszystkich zebraniach organizowanych przez dyrekcję placówki jak również w spotkaniach organizowanych przez nauczycielki oddziałów.