Odpłatność za przedszkole

Dla rodziców » Odpłatność za przedszkole

 Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe art. 106 ust. 2 i 3 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1148)

2. Uchwała Nr XL/43/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 9 lipca 2018 roku poz. 4883);

3. Zarządzenie nr 17/2018/2091 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach z dnia 19 sierpnia 2091 roku w sprawie opłat za żywienie w przedszkolu.

 

POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU (PONAD 5-GODZINNĄ BEZPŁATNĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ) zgodnie z podaną wyżej podstawą prawną wynosi:

Pobyt dziecka - 1 zł/godzina( dotyczy dzieci od 3 do 5 lat)

za wyjątkiem dzieci realizujących obowiązek przedszkolny

 

WYŻYWIENIE:

Śniadanie            2,40 zł

Obiad                  5,85 zł

Podwieczorek       1,75 zł

 

Opłat za przedszkole należy dokonywać do dnia 10 każdego miesiąca na konto przedszkola według wzoru:

Urząd Gminy Zielonki

Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach

Nr konta: 62 1910 1048 4400 4026 1131 0006

Santander Bank SA.

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka, opłata za przedszkole za miesiąc..........