Nasze przedszkole

przedszkole

Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach jest placówką oświatową prowadzoną przez Gminę Zielonki. Organem nadzorującym jest Małopolski Kurator Oświaty. Dyrektorem przedszkola jest mgr Katarzyna Włodarczyk. Placówka posiada duże, funkcjonalne i estetycznie urządzone sale oraz plac zabaw, który wyposażony jest w metalowe i drewniane urządzenia do zabaw i ćwiczeń ruchowych posiadające certyfikaty bezpieczeństwa oraz piaskownicę. Przedszkole dysponuje salą gimnastyczną służacą dzieciom do zajęć ruchowych podczas złej pogody oraz organizacji uroczystości przedszkolnych np. pasowania na przedszkolaka itp. Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu to osoby kompetentne, otwarte, lubiące swoją pracę, a przede wszystkim kochające dzieci. Posiadają kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i ustawicznie doskonalą swój warsztat uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. W swojej pracy wykorzystują różnorodne metody pedagogiczne w celu wspierania indywidualnego rozwoju każdego dziecka ( E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, I. Majchrzak, Metoda Dobrego Startu, Denissona, Labana, Orffa, W. Sherborne i inne).

przedszkole

Obecnie w przedszkolu zorganizowanych jest siedem grup przedszkolnych dla dzieci od 3 do 5 lat. Dzieci mogą przebywać w przedszkolu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00. Mają możliwość korzystania z rytmiki, zajęć tanecznych, z gimnastyki korekcyjnej, zajęć warcabowo -szachowych,zajęć plastycznych, uczęszczają na zajęcia z języka angielskiego, logopedii, oglądają teatrzyki.

Celem przedszkola jest poznanie dziecka, jego zdolności i zainteresowań. Dbanie o ich bezpieczeństwo i przestrzeganie praw dziecka. Wspieranie w rozpoznawaniu i rozwijaniu kreatywności wychowanków. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w różnych ciekawych zajęciach i zabawach. Wykonują prace plastyczne, śpiewają piosenki i uczą się wierszyków. Poprzez zabawę wpływamy na wszechstronny rozwój dzieci i jednocześnie przygotowujemy ich do startu w życie szkolne.

przedszkole

Nasze przedszkole pragnie dla dzieci wszystkiego co najlepsze: uśmiechu, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa, wiary w siebie i innych, a także dobrej zabawy.