Język angielski

Bezpłatne zajęcia dodatkowe » Język angielski

jezyk angielski

Powszechnie znana jest opinia, iż naukę języków obcych powinno się rozpoczynać jak najwcześniej, gdyż tylko dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny i zdolny do poznawania nowych obcojęzycznych słów. Dlatego tez okres przedszkolny jest najlepszym okresem do rozpoczęcia nauki języka obcego. To co nam dorosłym, przychodzi z takim trudem, dla naszych maluchów jest „dziecinnie” proste, gdyż nauka odbywa się zupełnie naturalnie.

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu ma na celu przede wszystkim stworzenie atmosfery zabawy, która sprzyja nauce w przypadku najmłodszych wychowanków, motywowanie dzieci oraz wykorzystanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych. Nauczanie języka w przedszkolu znacząco rózni się od lekcji językowych w późniejszych latach edukacji szkolnej, bowiem koncentruje się na nauczaniu tylko dwóch sprawności należących do tzw. kodu werbalnego, opierającego się na słowie. Są nimi słuchanie i mówienie.

W zakresie umiejętności słuchania, nadrzędnym celem jest oswojenie dzieci z brzmieniem języka angielskiego, prezentowanie poprawnej wymowy i intonacji.

Rozwijanie sprawności mówienia zaś polega na zachęcaniu dziecka do powtarzania słów, zwrotów, prostych wierszyków, odgrywania prostych scenek komunikacyjnych. Należy jednak pamiętać, że w nauczaniu małych dzieci nadrzędną rolę przypisuje się rozumieniu ze słuchu; nie należy zmuszać dzieci do mówienia, respektując potrzebny im okres ciszy.

Zajęcia przygotowujące do nauki języka angielskiego w naszym przedszkolu prowadzi mgr Aleksandra Kulczycka. Zajęcia odbywają się raz  w tygodniu po 30 minut w grupie I, II, III,IV, V, VI oraz VII.