Jak spędzamy dzień

 

jak spedzamy dzien

7.00 - 8.00  schodzenie się dzieci do grup, zabawy samorzutne podejmowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczycielki,gry planszowe, zabawy stolikowe, integracja i zabawy wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny, praca indywidualna z dziećmi

8.00 - 8.30 zabawy ruchowe,tańce integracyjne, ćwiczenia gimnastyczne, słuchanie bajek, śpiewanie, rozmowy w grupie, czynności samoobsługowe - przygotowanie do śniadania

8.30 - 8.55 śniadanie grupa I,II i III

9.00 - 9.20 śniadanie grupa IV, V, VI i VII

jak spedzamy dzien

9.15 - 11.30 stwarzanie sytuacji dydaktycznych, zajęcia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczenia aparatu mowy, ćwiczenia rozwijające sprawność manualną, rozwijające wyobraźnię przestrzenną, zajęcia konstrukcyjne, zajęcia plastyczne, ćwiczenia muzyczno-rytmiczne, gry i zabawy ruchowe, spacer lub zabawa na świeżym powietrzu

( w przypadku braku odpowiedniej pogody - zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej), przygotowanie do obiadu

11.30 - 12.00 obiad grupa I,II i III

12.15 - 12.35 obiad grupa IV, V, VI i VII

12.15 - 14.15 kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych, relaksacja i odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki poważnej, słuchanie bajek

14.00- 14.15 podwieczorek grupa I,II i III

14.15 - 14.30 podwieczorek grupa IV,V, VI, VII

jak spedzamy dzien

15.00 - 17.00 zabawy dowolne lub organizowane przez nauczycielki, zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój mowy i myślenia, zabawy i ćwiczenia rozwijające aktywność twórczą, zabawy wspomagające rozwój społeczno-emocjonalny, praca indywidualna z dziećmi, rozwijanie zainteresowań dzieci,  zabawy w ogrodzie lub na sali gimnastycznej z wykorzystaniem przyborów i przyrządów gimnastycznych, rozchodzenie się dzieci do domów

jak spedzamy dzien