Bezpłatne zajęcia dodatkowe

Bezpłatne zajęcia dodatkowe organizowane przez przedszkole prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli oraz specjalistów zatrudnionych w przedszkolu. Ich organizacja dostosowana jest do codziennej pracy przedszkola ( ramowy rozkład dnia ), możliwości i umiejętności dzieci, ich rozwoju ruchowego, motorycznego oraz zainteresowań.

W ofercie :

-zajęcia taneczne-  mgr Magdalena Wójcik

-język angielski - mgr Magdalena Skiba

- zajęcia warcabowo-szachowe- mgr Anna Jandura

- gimnastyka korekcyjna- mgr Agnieszka Babisz

-zajęcia teatralne - mgr Julita Andryjiszyn

- zajęcia logopedyczne- mgr Monika Arczewska-Barzyk

- zajęcia psychologiczne- mgr Małgorzata Franczyk

- religia- mgr Katarzyna Sierant